PRANEŠIMAS APIE VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS TELŠIŲ REGIONINIO PADALINIO VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO KEITIMĄ

Miškų tvarkymo schema Vidinės miškotvarkos projektai

Nuo šių metų rugpjūčio 17 d. visuomenei pristatomas VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Telšių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto keitimas, atsižvelgiant į Užpelkių telmologinio draustinio gamtotvarkos plano sprendinius.

 

Projekto rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. 8-37 49222, el .p. info@vmu.lt.

 

Su keičiamo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2020 m. rugpjūčio 18 d. iki rugsėjo 14 d. šiais adresais:
• VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioniniame padalinyje: Miškininkų g. 4, Telšiai, tel. 8-697-55680; edita.lydiene@vmu.lt;
• VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kraštotvarkos skyriuje, Pramonės 11A, Kaunas, tel. 8-686 18458, el. p. viliune.naureckaite@vmu.lt.

 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projekto rengėjui iki viešo svarstymo ir jo metu.

 

Viešas keičiamo projekto svarstymas įvyks 2020 m. rugsėjo 15 d. 13 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio salėje (Miškininkų g. 4, Telšiai).