Pristatome VĮ Valstybinės miškų urėdijos valdybos narius

Naujienos

Supažindiname su VĮ Valstybinės miškų urėdijos valdybos nariais:

 

Gediminas Jasinevičius – valdybos pirmininkas

Profesija: Miškininkas.

Dabartinis darbas: Tyrėjas – Europos miškų institutas, Bioekonomikos tyrimų grupė, taip pat darbuotojų komiteto pirmininkas. Doktorantas – Rytų Suomijos universitetas, mokslinio darbo tema – Racionalus medienos panaudojimas klimato kaitai švelninti ir bioekonomikai skatinti.

Profesinėje veikloje teko išbandyti įvairių darbų – nuo paprastų miško darbų mažuose Norvegijos ūkiuose iki patarėjo didžiausiame miškų politikos formavimo procese Europoje „FOREST EUROPE“. Administracinio darbo patirties įgijau dirbdamas Lietuvoje, Aplinkos ministerijoje. Prisidėjau kuriant elektroninės prekybos mediena sistemą bei atstovavau Lietuvai tarptautinėse organizacijose.

Savo gebėjimais ir darbu sieksiu prisidėti prie ambicingos valdybos pagrįstų sprendimų. Tačiau būtų naivu tikėtis, kad valdyba susidoros su visais iššūkiais ir tuoj pat sukurs gerovę sektoriuje. Valdybos kompetencija apsiriboja įmonės strateginiais sprendimais, o bendrą gerovę kursime visi drauge. Kūrybiniame procese palinkėčiau idėjų, efektyvaus darbo, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo vienas kitu. Jeigu savo darbe vadovausimės šiais principais, net neabejoju, kad po kelių metų didžiuosimės, jog dirbame Lietuvoje, Valstybinių miškų urėdijoje.

 

Ina Bikuvienė – valdybos pirmininko pavaduotoja

Profesija: Miškininkė.

Dabartinis darbas: Valstybinių miškų urėdija, Miškotvarkos padalinys, GIS ir Geodezijos skyriaus vyr. specialistė, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė.

Profesinė veikla susijusi su miškų inventorizacija. Apginta daktaro disertacija „Miškų inventorizacijos teorinis ir praktinis tobulinimas, naudojant lazerinį skenavimą“. Profesinės veiklos pradžioje rengti ortofotoplanai, vėliau dalyvauta rengiant georeferencinį pagrindą Lietuvos teritorijos fotografavimui, atlikti keleto girininkijų preliminarūs matavimai. Paskutiniu metu dirbu su inventorizavimo duomenų skaitmeninimu ir tvarkymu, nuotoliniu būdu esu apėjusi beveik visus Lietuvos miškus. Dalyvauju profesinių sąjungų veikloje, esu padalinio profesinės sąjungos pirmininkė.

Savo misiją naujos įmonės valdyboje matau kaip socialinio dialogo tarp darbuotojų ir darbdavio užtikrinimą. Manau, kad tik darnus kolektyvas gali sėkmingai dirbti ir duoti grąžą valstybei bei Lietuvos miškams. Kuomet kiekvienas dirbantysis jaučiasi įvertintas ir svarbus, gauna orų atlygį, įmonė gali veikti pilnu pajėgumu. Būdama miškininke kartu stengsiuosi, kad vadybiniai ir strateginiai sprendimai neužgožtų skaičiais neišmatuojamos miško teikiamos naudos.

 

Mantas Šukevičius – valdybos narys

Darbinė patirtis: Bankininkystė, įmonių vadyba ir finansinės paslaugos.

Per daugiau nei 20 metų patirties teko dalyvauti ir būti atsakingam už eilę įmonių, pertvarkymo ir reorganizavimo projektų, siekiant efektyvios įmonės veiklos ir darnios plėtros, užtikrinant ir savininkų, ir klientų, ir darbuotojų interesus bei būnant atsakingais prieš visuomenę.

Didžiąją dalį karjeros praleidau SEB banke Lietuvoje bei Ukrainoje, kur buvau atsakingas už banko rizikų valdymą, strategijos bei verslo tikslų nustatymą, sprendimų priėmimą banko valdyboje. Teko susipažinti bei įsigilinti į įvairių ūkio šakų specifiką, konsultuoti klientus jų veiklos pertvarkymo, sąžiningo apskaitos vedimo klausimais, vadovauti kitų bankų pirkimui, prijungimui, filialų steigimui, jų apjungimui į regioninius departamentus, procesų optimizavimui ir pan. Vėliau buvau pakviestas įgyvendinti panašius valdymo ir kreditavimo proceso pokyčius banke Kazachstane. Grįžęs į Lietuvą darbavausi Lindorff finansinių paslaugų įmonėje. Tolesnę ateitį sieju su naujais bankiniais projektais bei efektyviu darbu kolegialiuose įmonių valdymo organuose. Vilniaus Universitete esu baigęs ekonomikos bakalauro, o VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute bakalauro bei magistro studijas.

Sukaupta patirtis leidžia adekvačiai įvertinti valstybės valdomo miškų ūkio pertvarkymo iššūkius ir perspektyvas, todėl savo darbu VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdyboje sieksiu kurti vertę įmonei, darbuotojams, savo šaliai. Valdybai noriu perduoti korporatyvinio valdymo patirtį bei prisidėti prie ambicingų visos komandos tikslų įgyvendinimo. Tikiu, kad valstybės miškuose bus ūkininkaujama atsakingai, darniai derės gamtos ir žmonių interesai.

 

Artūras Gustainis – valdybos narys

Profesija: miškininkas.

Dabartinis darbas: Projektų vadovas.

Darbo patirtis – virš 34 metų. 1983 metais baigiau Lietuvos Žemės ūkio akademijoje miškų ūkio fakultetą. Savo profesinę karjerą pradėjau kaip taksatorius Valstybiniame miškotvarkos institute, teko atlikti miškų inventorizaciją 18-os miškų urėdijų miškuose ir keliose iš jų po du kartus. Teko įgyti patirties dirbant inventorizacijos darbus Angarsko miškų ūkyje. Lietuvai tapus nepriklausoma teko vykdyti žemės reformos darbus, grąžinant savininkams atkurtą nuosavybę. Po reformos vėl grįžau prie inventorizacijos darbų, nuo 2010 metų esu projektų vadovas.

Vykstant pertvarkai miškų sistemoje, dėsiu visas pastangas ir turimas žinias, kad kuriama nauja įmonė, Valstybinių miškų urėdija, pradėtų funkcionuotų kuo sklandžiau. Reikės labai pasistengti, kad šioje įmonėje dirbantys žmonės pajustų laukiamą stabilumą, pradėtų pasitikėti vykstančiais pokyčiais. Tai galima pasiekti tik nuoširdžiai bendraujant, įsigilinant į visų dirbančių žmonių siekius bei poreikius, nesugriaunant to, kas buvo vertinga buvusioje sistemoje. Tikiu žmonių geranoriškumu ir sveiku protu bei siekiu kuo greičiau sukurti stabilią įmonę, kuri būtų ekonomiškai pelninga, socialiai atsakinga  ir atitinkanti visus gamtosauginius, miškininkystės, miškotvarkos ir rekreacijos standartus.

 

 

Alditas Saulius – valdybos narys

Profesija: Bankininkas.

Dabartinis darbas: įmonių vadyba ir konsultavimas.

Profesinė patirtis – virš 20 metų finansinėse institucijose, įvairiose vadovaujančiose pareigose, pradedant karjerą Lietuvos banke (bankų priežiūroje), vėliau banko NORD/LB ir DnB valdyboje, Danske banke bei valstybės valdomos bendrovės Investicijų ir verslo garantijų fondas valdyboje. Teko daug dirbti su strateginiu planavimu, struktūriniais pokyčiais, dalyvauti įvairiuose projektuose, kurių tikslas buvo organizacijos veiklos efektyvumo didinimas, funkcijų centralizavimas, procesų standartizacija ir optimizavimas, tai yra, sprendžiant panašius uždavinius, kurie laukia mūsų įmonės artimiausioje ateityje.

Esu tikras, kad Valstybinių miškų urėdija, kaip įmonė, išsaugos per daugelį metų kurtas ir puoselėtas  vertybes, kad dirbdami kartu per maksimaliai trumpą laiką sugebėsime sukurti vieningą organizaciją, kuri sėkmingai tęs tiek mūsų valstybės pavestų gamtosauginių ir miškotvarkos funkcijų vykdymą, tiek ir bus pavyzdinė verslo valstybinė įmonė su efektyviomis šiuolaikinėmis valdysenos sistemomis ir reikalaujama grąža steigėjui, bus patikimas partneris klientams ir geidžiamas darbdavys visiems darbuotojams.

 

 

Agnė Jakstienė – valdybos narė

Profesija: Teisininkė.

Dabartinis darbas: Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento direktorė.

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija