Rokiškio regioniniame padalinyje – Europos inovacijos partnerystės grupės narių susitikimas

Naujienos

   Rugsėjo 18 d., įgyvendinant projektą „Maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių miškų veisimo ir priežiūros inovatyvių technologijų tobulinimas ir sklaida“, į susitikimą Rokiškyje susirinko EIP veiklos grupės nariai iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, VĮ VMU Rokiškio regioninio padalinio ir kt.
   Pranešimus skaitė dr. Gintautas Urbaitis, dr. Eugenijus Vaitiekus, dr. Virgilijus Mikšys ir dr. Kęstutis Armolaitis.
   Susitikimo dalyviai aptarė projekto veiklas, diskutavo apie trumpesnės apyvartos želdinių veisimą ir priežiūrą, veisiant želdinius nenaudojamose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse. Buvo aplankyti šių metų vasarą įveisti paprastosios eglės želdiniai Obelių girininkijoje.
   Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Valstybinių miškų urėdijos informacija

Nuotraukų aut. Gintautas Urbaitis