FSC sertifikavimas

Valstybinių miškų urėdija valstybinius miškus tvarko tvariai pagal FSC reikalavimus

 

   Lietuvos valstybiniuose miškuose, kuriuos patikėjimo teise valdo Valstybinių miškų urėdija, ūkininkaujama laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų. Nuo 2004 m. įgyvendinta miškų sertifikavimo programa pagal tarptautinės organizacijos FSC (Forest Stewardship Council®, toliau FSC) principus. „VĮ Valstybinių miškų urėdija rodo ilgalaikį FSC principų ir kriterijų laikymąsi miškų tvarkymo vienete bei siekia susijusios FSC politikos ir standartų įgyvendinimo“, – Valstybinių miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė.


   Miškų sertifikavimas yra procesas, kurio metu miškų ūkinė veikla įvertinama pagal nustatytų standartų visumą. FSC tai nepriklausoma tarptautinė miškų ūkio vertinimo ir medienos gaminių kilmės žymėjimo sistema. Ji suteikia vartotojui garantijas, kad siūlomi produktai pagaminti griežtai laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų.

 

   FSC sistema – objektyvus trečiosios šalies vykdomas vertinimo procesas. Sertifikavimas atliekamas siekiant įvertinti ūkininkavimo miškuose kokybę ir užtikrinti, kad vykdoma veikla atitinka nustatytus FSC principus ir kriterijus. Sertifikato turėtojai gali pasinaudoti ekologiniu požiūriu priimtinos, socialiai teisingos ir ekonomiškai perspektyvios veiklos pranašumais parduodant miško produktus kaip sertifikuotus.

 

   FSC principai ir kriterijai yra vertinimo pagrindas, siekiant nustatyti, ar šalies, įmonės, privataus asmens ūkininkavimas miškuose yra tvarus ir subalansuotas. FSC sistema turi savo ženklą. Žymėti šiuo ženklu medieną ar iš jos pagamintą galutinį produktą turi teisę tie gamintojai, kurių ūkinė veikla yra sertifikuota pagal FSC sistemą.

 

   Sertifikavimo pagal FSC sistemą procesą galima suskirstyti į 3 stambias dalis – pirminį įvertinimą, pagrindinį įvertinimą ir kasmetinius patikrinimus.

 

   Pirminio įvertinimo metu sertifikuojančios įmonės atstovai, atvažiavę į miškų ūkio įmonę, peržiūri svarbiausius veiklą reguliuojančius dokumentus bei miško ir miškų ūkio rodiklius, pateikia pastabas apie būsimą sertifikavimo procesą. Jeigu pirminio įvertinimo metu pastebimi esminiai neatitikimai FSC principams, o miško valdytojas nesuinteresuotas juos ištaisyti ar ieškoti kompromiso – sertifikavimo procesas nutraukiamas, informacija lieka konfidenciali.

 

   Jeigu neatitikimų nerandama arba jie nėra esminiai, pradedamas pagrindinio įvertinimo etapas. Jo metu sertifikuojančios organizacijos ekspertas ir keli samdyti vietos ekspertai detaliai išanalizuoja ūkinę veiklą reguliuojančius dokumentus ir situaciją pasirinktuose darbo objektuose bei pateikia išvadas. Išvadose gali būti išvardijami ir trūkumai. Kai pagrindiniai trūkumai ištaisomi, miško savininkui ar įgaliotam asmeniui suteikiamas sertifikatas.

 

   FSC sertifikatas galioja penkerius metus. Sertifikuotojas pasilieka teisę atvykti į kasmetinius patikrinimus. Tikrinami pasirinkti objektai. Jeigu pastebimas didelis miškų tvarkymo neatitikimas sertifikavimo standartui, gali būti sustabdytas sertifikato galiojimas.

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos padalinių FSC sertifikatai

 

Padalinio pavadinimas Sertifikato registracijos kodas
Papildomi dokumentai
Anykščių regioninis padalinys NC-FM/COC-012433 Anykščių regioninio padalinio miškotvarkos projektų santraukos
Anykščių regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projekto gamtosauginė dalis
Anykščių regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų
Biržų regioninis padalinys NC-FM/COC-012430 Biržų gamtosauginių priemonių planas
Biržų regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Biržų miškotvarkos projekto santrauka
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų
Dubravos regioninis padalinys NC-FM/COC-012428

Dubravos regioninio padalinio miškotvarkos projektų santraukos
Dubravos gamtosauginių priemonių planas
Stebėsena
Jonavos gamtosauginių priemonių planas
Kauno gamtosauginių priemonių planas
Dubravos regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Ignalinos regioninis padalinys NC-FM/COC-012417 Ignalinos miškotvarkos projekto santrauka
Ignalinos gamtosauginių priemonių planas
Ignalinos regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Zarasų gamtosauginių priemonių planas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų
Joniškio regioninis padalinys NC-FM/COC-012446

Joniškio regioninio padalinio miškotvarkos santrauka
Joniškio gamtosauginių priemonių planas
Joniškio regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Pakruojo gamtosauginių priemonių planas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Jurbarko regioninis padalinys NC-FM/COC-012436

Jurbarko regioninio padalinio miškotvarkos projekto santrauka
Jurbarko gamtosauginių priemonių planas
Jurbarko reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Kazlų Rūdos regioninis padalinys NC-FM/COC-012442  Kazlų Rūdos ir Marijampolės miškotvarkos projektų santraukos.
Kazlų Rūdos gamtosauginių priemonių planas
Kazlų Rūdos reprezentatyvių plotų sąrašas
Marijampolės gamtosauginių priemonių planas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų
Kretingos regioninis padalinys NC-FM/COC-012425 Kretingos, Kuršių Nerijos nacionalinio parko ir Brigados generolo Povilo Plechavičiaus poligono miškotvarkos projektų santraukos.
Kretingos regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Kuršėnų regioninis padalinys NC-FM/COC-012415

Kuršėnų ir Šiaulių miškotvarkos projektų santraukos.
Kuršėnų gamtosauginių priemonių planas
Kuršėnų regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Šiaulių gamtosauginių priemonių planas
Stebėsena

Mažeikių regioninis padalinys NC-FM/COC-012437 Mažeikių regioninio padalinio miškotvarkos projektų santraukos
Mažeikių gamtosauginių priemonių planas
Mažeikių natūraliai raidai paliktų miško sklypų sąrašas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų
Nemenčinės regioninis padalinys NC-FM/COC-012304

Nemenčinės ir Vilniaus miškotvarkos projektų santraukos.
Nemenčinės ir Vilniaus gamtosauginių priemonių planas
Nemenčinės natūraliai raidai paliktų miško sklypų sąrašas
Stebėsena

Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Panevėžio regioninis padalinys NC-FM/COC-012420 Panevėžio gamtosauginių priemonių planas
Panevėžio regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Panevėžio miškotvarkos projekto santrauka
Stebėsena
Prienų regioninis padalinys NC-FM/COC-012418

Prienų ir Alytaus miškotvarkos projektų santraukos.
Alytaus gamtosauginių priemonių planas
Prienų gamtosauginių priemonių planas
Prienų regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Saugomų kertinių miško buveinių sąrašas valstybinės reikšmės miškuose
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Radviliškio regioninis padalinys NC-FM/COC-012451 Radviliškio miškotvarkos projekto santrauka
Kėdainių gamtosauginių priemonių planas
Radviliškio gamtosauginių priemonių planas
Radviliškio regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Raseinių regioninis padalinys NC-FM/COC-012291 Raseinių ir Tytuvėnų miškotvarkos projektų santraukos
Raseinių gamtosauginių priemonių planas
Tytuvėnų gamtosauginių priemonių planas
Raseinių regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų
Rokiškio regioninis padalinys NC-FM/COC-012424

Rokiškio ir Kupiškio miškotvarkos projektų santraukos
Kupiškio gamtosauginių priemonių planas
Rokiškio gamtosauginių priemonių planas
Rokiškio regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena

Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Šakių regioninis padalinys NC-FM/COC-012456

Šakių miškotvarkos projekto santrauka
Šakių gamtosauginių priemonių planas
Šakių reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Šalčininkų regioninis padalinys NC-FM/COC-012447 Šalčininkų ir Vilniaus miškotvarkos projektų santraukas
Šalčininkų gamtosauginių priemonių planas
Šalčininkų reprezentatyvių plotų sąrašas
Vilniaus gamtosauginių priemonių planas 
Stebėsena
Šilutės regioninis padalinys NC-FM/COC-012419

Šilutės miškotvarkos projekto santrauka
Šilutės gamtosauginių priemonių planas
Šilutės regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena

Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Švenčionėlių regioninis padalinys NC-FM/COC-012305 Švenčionėlių miškotvarkos projekto santrauka
Švenčionėlių gamtosauginių priemonių planas
Švenčionėlių regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų
Tauragės regioninis padalinys NC-FM/COC-012443 Tauragės regioninio padalinio miškotvarkos projektų santraukos
Tauragės gamtosauginių priemonių planas
Tauragės regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Telšių regioninis padalinys NC-FM/COC-012438 Telšių ir Rietavo miškotvarkos projekto santraukos
Telšių gamtosauginių priemonių planas
Rietavo gamtosauginių priemonių planas
Telšių regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas 
Stebėsena
Trakų regioninis padalinys NC-FM/COC-012450

Kaišiadorių gamtosauginių priemonių planas
Trakų miškotvarkos projektų santrauka
Trakų gamtosauginių priemonių planas
Trakų regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Ukmergės regioninis padalinys NC-FM/COC-012435

Ukmergės miškotvarkos projekto santrauka
Ukmergės gamtosauginių priemonių planas
Ukmergės regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena

Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Varėnos regioninis padalinys NC-FM/COC-012434

Varėnos ir Valkininkų miškotvarkos projekto santraukos
Valkininkų gamtosauginių priemonių planas
Varėnos gamtosauginių priemonių planas
Varėnos natūraliai raidai paliktų miško sklypų sąrašas
Stebėsena

Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų

Veisiejų regioninis padalinys NC-FM/COC-012455 Veisiejų ir Druskininkų miškotvarkos projekto santraukos
Druskininkų gamtosauginių priemonių planas
Veisiejų gamtosauginių priemonių planas
Veisiejų regioninio padalinio reprezentatyvių plotų sąrašas
Stebėsena
Įsipareigojimas laikytis FSC reikalavimų