Speciali interneto svetainės pranešimų forma  * Prašome nurodyti įmonės darbuotoją ar kitą asmenį, kuris padarė galimai neteisėtus veiksmus, susijusius su korupcija, ar kuris galimai padarė neteisėtus veiksmus ar neveikimą, vykdė netinkamai pareigas, piktnaudžiavo suteiktais įgaliojimais, kuriam kilęs viešųjų ir privačių interesų konfliktas ar padarė kitus pažeidimus.
  Prašome nurodyti pažeidimą padariusio asmens vardą, pavardę, pareigas, darbovietę jei jie yra žinomi. Kada ir kokio pobūdžio buvo padarytas pažeidimas, ar kada apie šį pažeidimą sužinojote. Pažeidimo padarymo vieta, laikas, galimi motyvai. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą. Kas matė ar žino apie šį pažeidimą. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą. Ir kita informacija.  Apie VĮ Valstybinių miškų urėdijos atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal mano pranešimą:Informuoti nereikiaNoriu, kad mane informuotų elektroniniu paštuNoriu, kad mane informuotų telefonuNoriu, kad mane informuotų paštu

  Asmuo, pateikęs VĮ Valstybinių miškų urėdijai pranešimą, apie jos atliktus veiksmus, priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, gimimo datos ir telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.
  Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigaiNesutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai

  Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą.

  Saugos kodas
  captcha
  Pakartokite saugos kodą