Telšių regioniniame padalinyje susitiko Europos inovacijos partnerystės grupės nariai

Naujienos

   Rugsėjo 12 d., įgyvendinant projektą „Maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių miškų veisimo ir priežiūros inovatyvių technologijų tobulinimas ir sklaida“, į pirmą susitikimą Telšiuose susirinko EIP veiklos grupės nariai iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, VĮ VMU Telšių regioninio padalinio ir kt.
   Pranešimus skaitė dr. Gintautas Urbaitis, dr. Eugenijus Vaitiekus, prof. dr. Alfas Pliūra ir dr. Virgilijus Mikšys. Susitikimo dalyviai aptarė projekto veiklas, diskutavo apie trumpesnės apyvartos želdinių veisimą ir priežiūrą, veisiant želdinius nenaudojamose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse. Buvo aplankyti prieš 8 metus įveisti (bendradarbiaujant su Miškų institutu) želdiniai. Šiame susitikime ypač aktyviai dalyvavo Telšių, Rietavo regioninių padalinių specialistai bei studentai, šiuo metu atliekantys praktiką urėdijoje.
   Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija

Prof. dr. Alfo Pliūros ir Linos Servienės nuotr.