Valdyba

VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdybos nariai

 

Pagrindinės valstybės įmonės valdybos funkcijos yra nustatyti įmonės struktūrą, teikti išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto bei tvirtinti darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, patarti ir konsultuoti įvairiais strateginiais klausimais. VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdybos nariai yra nusiteikę nuoširdžiam bendradarbiavimui su valstybinių miškų sistemos darbuotojais ir tiki, kad visiems kartu pavyks sukurti tvarią valstybės įmonę. Reikėtų pažymėti, kad valdybos narių veikla valdyboje yra tik papildomas darbas.

 

Mantas Šukevičius – valdybos pirmininkas
mantas.sukeviciusvmu.lt

 

Mantas Šukevičius, g. 1974 m., Investicijų valdymo bendrovės „Victory Funds“ vadovas, AB „Detonas“ valdybos pirmininkas ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybos narys. M. Šukevičius yra sukaupęs finansų bei rizikų valdymo, įmonių restruktūrizavimo patirties Lietuvos ir tarptautiniuose bankuose bei finansų institucijose. M. Šukevičius baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute yra įgijęs Politikos mokslų bakalauro ir Europos Sąjungos studijų magistro laipsnius.

 

Ina Bikuvienė – valdybos narė
ina.bikuvienevmu.lt

 

Ina Bikuvienė, g. 1976 m., įmonės darbuotojų atstovė valdyboje, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Miškotvarkos skyriaus, GIS ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė, Miškotvarkos padalinio darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. I. Bikuvienė Aleksandro Stulginskio Universitete 2012 m. įgijo Miškotyros mokslų daktarės laipsnį.

 

Asta Čepienė – valdybos narė
asta.cepienevmu.lt

 

Asta Čepienė, g. 1962 m., įmonės darbuotojų atstovė valdyboje, VĮ Valstybinių miškų urėdijos personalo specialistė, ilgametė Kazlų Rūdos miško darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Lietuvos  miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Tarybos ir Valdybos narė. A. Čepienė 1986 m. įgijo universitetinį ekonomisto išsilavinimą LŽŪA (dabar – Vytauto Didžiojo universitetas ŽŪA). 1994-1996 m. tobulino lyderystės įgūdžius tarptautiniuose kursuose Danijoje. Daugiau kaip per 30 m. darbo stažą valstybinių miškų sektoriuje įvairiose pareigose ir keldama kvalifikaciją A. Čepienė sukaupė ilgametę patirtį strateginio planavimo, biudžeto sudarymo, darbo užmokesčio apskaitos, viešųjų pirkimų, miškininkystės, medienos ruošos ir prekybos, darbo teisės, kolektyvinių sutarčių sudarymo, įmonių socialinės atsakomybės srityse. A. Čepienė yra Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ narė, dalyvauja kitų visuomeninių organizacijų, veikiančių žmogaus teisių gynimo srityje, veikloje.

 

Normantas Marius Dvareckas – valdybos narys
marius.dvareckasvmu.lt

 

Normantas Marius Dvareckas, g. 1976 m., nepriklausomas valdybos narys, UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ valdybos pirmininkas, įmonių jungimosi ir įsigijimo konsultacijų UAB „Ad ventum“ steigėjas ir vadovas, lyderiaujančios Baltijos šalyse PET pakuotės gamybos įmonės „Putokšnis“ nepriklausomas valdybos narys, inovatyvių projektų programos Horizon2020 Briuselyje nuotolinio vertinimo ekspertas. N. M. Dvareckas yra sukaupęs įmonių valdysenos patirties eidamas nepriklausomo valdybos nario pareigas strateginės svarbos valstybės įmonėse „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ ir „Oro navigacija“, privataus kapitalo investicijų bendrovėje „Avestis“. N. M. Dvareckas baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, vadybos magistro laipsnį įgijo ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, kvalifikaciją kėlė vadovams skirtuose įmonių įsigijimo ir jungimosi kursuose London Business School Didžiojoje Britanijoje.

 

Gediminas Jasinevičius – valdybos narys
gediminas.jasineviciusvmu.lt

 

Gediminas Jasinevičius, g. 1982 m., nepriklausomas valdybos narys, Europos miškų instituto Bioekonomikos tyrimų grupės tyrėjas. G. Jasinevičius baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą (dabar – Vytauto Didžiojo universitetas), Švedijos žemės ūkio universitete baigė magistro studijas, Rytų Suomijos universitete įgijo aplinkos politikos daktaro laipsnį.

 

Alditas Saulius – valdybos narys
alditas.sauliusvmu.lt

 

Alditas Saulius, g. 1970 m., nepriklausomas valdybos narys, UAB „Invega“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybų narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“ audito komiteto narys sukaupęs daugiau kaip 20 metų darbo patirties Lietuvos banke ir komerciniuose bankuose. A. Saulius baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos verslo valdymo magistro laipsnį.

 

 

Vilma Slavinskienė – valdybos narė
vilma.slavinskienevmu.lt

 

Vilma Slavinskienė, g. 1975 m., LR aplinkos ministerijos deleguota valdybos narė, ES investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vedėja. Aplinkos ministerijoje dirba nuo 2001 m., kur sukaupė strateginio planavimo, tarptautinių programų valdymo, projektų įgyvendinimo ir kontrolės patirties. V. Slavinskienė baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgijo verslo vadybos magistro laipsnį.

 

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija