Valdybos nariai pasisako tik už atsakingai ir palaipsniui vykdomą Valstybinių miškų urėdijos struktūros optimizavimą

Naujienos

Inga Ruginienė informavo, kad profesinės sąjungos nusiteikusios dirbti su Valstybinių miškų urėdijos vadovybe kaip komanda. Pirmininkė džiaugėsi, kad pasirašyta profesinių sąjungų jungtinės veiklos sutartis, kuria deleguotiems atstovams suteiktos visos informavimo ir konsultavimosi procedūrų teisės, leis sutrumpinti  procedūras iki minimalių, pagal Darbo kodeksą numatytų, terminų. Profesinių sąjungų pirmininkė pažadėjo nevilkinti informavimo ir konsultavimosi procedūrų, jei bus gauti iš įmonės vadovybės atsakymai į labiausiai darbuotojams ir jų atstovams rūpimus klausimus. Išklausius pranešimą, valdybos nariai vieningai sutarė, kad sklandžiai reformos eigai būtina tęsti dialogą ir stiprinti komunikaciją su profesinėmis sąjungomis.

Valdybos narė Agnė Jakštienė pristatė konsultacijų su advokatų kontora rezultatus, ieškant sprendimų, kaip kuo sklandžiau įvykdyti visas profsąjungų informavimo ir konsultavimosi procedūras, laikantis visų galiojančių teisės aktų, vykdant tolimesnius įmonės struktūrinius pakeitimus. Teisingai įvykdytos procedūros leistų greičiau paskelbti regioninių padalinių viršininkų konkursą ir stabilizuoti padėtį įmonėje.

Valstybinių miškų urėdijos l.e.p. direktorius Valdas Kaubrė informavo posėdžio dalyvius apie įmonės veiklą, svarbiausius įvykius ir priimtus sprendimus, pristatė siūlomas įmonės regioninių padalinių struktūras.

Po šių pranešimų valdyba pasiūlė įmonės vadovybei pradėti informavimo ir konsultavimosi procedūras su profesinių sąjungų atstovais dėl VMU centrinės administracijos struktūros ir regioninių padalinių schemos, kurioms buvo pritarta 2018 m. sausio 23 d. valdybos posėdyje, ir įsidėmėti įmonės pateiktą informaciją, kad lygiagrečiai bus vedamos informavimo ir konsultavimosi procedūros su profesinių sąjungų atstovais dėl teritorinių padalinių vidinės struktūros, kuri bus pateikta valdybai svarstymui vėliau.

Valstybinių miškų urėdijos vyriausias patarėjas Rimantas Prūsaitis pristatė, kaip urėdijose buvo nustatoma vadovų atlyginimo nuolatinė ir kintamoji dalys.

Valdyba apsvarstė pasiūlymus dėl įmonės vadovo kintamosios dalies nustatymo 2018 metais. Šių metų kintamoji vadovų atlyginimo dalis turėtų būti nustatoma pagal 2017 m. faktinius rodiklius (VĮ miškų urėdijų ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto). Buvo pasiūlytas būdas, kaip konsoliduoti visų šių įmonių bendrą rezultatą. Pagal 2017 m. rezultatus įmonės vadovui galėtų būti nustatyta iki 46 proc. dydžio kintamoji atlygio dalis, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad priedas bus taikomas naujam vadovui, kuris neįtakojo 2017 m veiklos rezultato, įmonės pateikti veiklos rezultatai neaudituoti ir negalutiniai, taikomas niekur teisės aktais ar vidinėmis procedūromis anksčiau neapibrėžtas konsolidavimo metodas, nutarta pasiūlyti VĮ Valstybinių miškų urėdijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai nustatyti įmonės vadovams 25 proc. kintamąją atlyginimo dalį, kuri galiotų pirmąjį 2018 m. pusmetį.

Taip pat buvo aptartas Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojų atlyginimo dydžio klausimas. Pagal Vyriausybės nutarimą pavaduotojams yra nustatomas 10-20 proc. mažesnis atlyginimas nei direktoriui. Valdyba išklausė įmonės vadovo siūlymus ir rekomendavo pavaduotojams skirti 15-20 proc. mažesnį pastoviosios algos dydį nei direktoriui, tikslų dydį apsprendžiant įmonės vadovui, su galimybe pastovios algos dydį persvarstyti po metų.

Į kitą posėdį valdybos nariai numato susirinkti vasario 14 d.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija