Valstybinių miškų urėdija baigė patikrinimą dėl kirtimų Labanoro girioje

Naujienos

   VĮ Valstybinių miškų urėdija, patikrinusi per penkis paskutinius metus Labanoro regioninio parko teritorijoje suplanuotus ir vykdytus pagrindinius miško kirtimus, peržiūrės miškotvarkos ir miškininkystės planavimo bei kontrolės procesus.
   Šių metų rugsėjį Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija atliko 327 miško kirtimo biržių, užimančių 625 hektarų bendrą plotą, patikrinimą. Tikrintos įvairaus dydžio biržės nuo 0,1 iki 6,4 hektaro, vidutinis vienos biržės plotas – 1,9 hektaro.
   „Atlikome vidinį patikrinimą, kurio metu analizavome miškotvarkos projektus, jų atitikimą taisyklėms, lyginome biržėse ir kirtavietėse atliktus darbus su projektų dokumentais. Patikrinę daugiau nei pusę 2014-2018 metais suprojektuotų ir vykdytų bei vykdomų miško kirtimo darbų valstybiniuose miškuose Labanoro regioninio parko teritorijoje, reikšmingų pažeidimų nenustatėme“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Kaubrė, vadovavęs vidinio patikrinimo komisijai.
   Komisija nustatė, kad visos tikrintos biržės atitinka reikalavimus: visose kirtavietėse miškas atkurtas, biržių plotai neviršija leistinų ribų, laikytasi šliejimo reikalavimų. Dviejuose vienos biržės sklypuose nustatyta neatitikimų dėl medynų amžiaus, kai projekte nurodytas medynų amžius skyrėsi nuo realaus 2-3 metais. Taip pat aptikta keletas darbų organizavimo klaidų, kurias nulėmė žmogiškasis faktorius.
   „Apjungę visas miško planavimo, ugdymo, priežiūros ir eksploatacijos funkcijas vienoje įmonėje sieksime taip organizuoti veiklos procesus, kad ateityje išvengtume panašių klaidų ir neatitikimų. Tuo pačiu diegsime reikiamas procedūras stiprinti rangovams skirtų užduočių vykdymo kontrolę“, – sako V. Kaubrė.
   Valstybiniams miškams yra suteiktas tarptautinis Forest Stewardship Council (FSC) sertifikatas, liudijantis, kad valstybiniai Lietuvos miškai tvarkomi atsakingai ir tvariai.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.
   Šiuo metu vienas pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – sėkmingai užbaigti valstybinių miškų valdymo konsolidaciją, apjungti įmonės padalinių bendrąsias administracines funkcijas, centralizuotai organizuoti medienos ruošą ir prekybą.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija

Fotobanko nuotr.