Valstybinių miškų urėdija gerina bendradarbiavimo sąlygas, dvigubai trumpina atsiskaitymo su rangovais laikotarpį

Naujienos

Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė, pavaduotoja medienos ruošai ir prekybai Ramunė Petkevičienė, direktoriaus pavaduotojas miškininkystei Mindaugas Petkevičius susitikime su Miško darbų rangovų asociacijos vadovu Audriumi Radvilavičiumi ir miško darbų rangovais aptarė urėdijai ir rangovams svarbius klausimus bei planuojamus pokyčius, gerinant sąlygas rangovams.

 

„Visuomet pabrėžiame, kad  medienos ruošos ir miškininkystės darbų rangovai – svarbūs urėdijos partneriai. Mes esame didžiausias medienos ruošos paslaugų rinkoje pirkėjas, todėl tikimės abipusiai sėkmingo bendradarbiavimo, siekiame turėti patikimus partnerius, kurie pagamintų medieną, atliktų miškininkystės darbus ir vykdytų sutartinius įsipareigojimus.

 

Nuolat diskutuojame su rangovais, įsiklausome į keliamas problemas, ieškome būdų bendradarbiavimo sąlygoms gerinti. Užtikriname sąlygas dalyvauti urėdijos organizuojamuose konkursuose tiek smulkioms, tiek stambioms rangovų įmonėms. Todėl urėdija trumpina atsiskaitymo su rangovais laikotarpį nuo 30 iki 15 dienų kalendorinių darbo dienų, kad kuo operatyviau atsiskaitytų su rangovais už jų atliktus darbus“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

 

Vadovaujantis sudarytų Medienos ruošos ir miškininkystės paslaugų teikimo sutarčių nuostatomis, šiais metais jau vyko sutarčių įkainių perskaičiavimai – įkainiai už rangos darbus atskiruose Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose didėjo nuo 2 iki 8 procentų. Rengiant medienos ruošos ir miškininkystės paslaugų kainodarą taip pat dalyvavo asociacijos atstovai, dėl jos sutarė visos pusės ir ji sėkmingai taikoma – už vykdomus darbus taikomas bazinis įkainis ir papildomi koeficientai, priklausantys nuo darbų sudėtingumo, taip užtikrinant teisingą ir didesnį atlygį rangovams už atliekamus darbus.

 

VMU, kaip atsakingas verslo partneris siekia, kad nebūtų nelegalaus darbo miškuose, todėl rangovai, pasitelkiantys į darbus naujus darbuotojus, urėdijai turės pateikti ir jų sąrašus.

 

Dar viena naujovė – Valstybinių miškų urėdijos skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose dėl miško ruošos ir miškininkystės darbų bus labai atsakingai vertinami kvalifikaciniai pajėgumai, kas užtikrins sąžiningą konkurenciją. Konkursuose dalyvaujantys rangovai galės nurodyti prioritetinę regioninių padalinių eilę, kuriuose, laimėjimo atvejais, norėtų atlikti darbus.

 

2022 metais Valstybinių miškų urėdija planuoja pagaminti 3,7 mln. ktm žaliavinės medienos ir 0,4 mln. ktm miško kirtimo liekanų.

 

Valstybinių miškų urėdija savo pajėgumais atlieka ik 30 proc. darbų, likusias miško kirtimo ir pagamintos žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų bei miškininkystės paslaugų apimtis sudaro paslaugos, perkamos iš privačių medienos ruošos ir miškininkystės paslaugas atliekančių rangovų.