Valstybinių miškų urėdija ieško vadovų Tauragės ir Šilutės regioniniams padaliniams

Naujienos

   VĮ Valstybinių miškų urėdija š. m. sausio 8 d. paskelbė naujas atrankas regioninių padalinių vadovų pareigoms užimti. Šiuo metu ieškoma vadovų dviem regioniniams padaliniams – Tauragės ir Šilutės, kuriems šiuo metu vadovauja laikinai paskirti vadovai.
   Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovų atrankos buvo paskelbtos reorganizuojant valstybinių miškų ūkį, kai nuspręsta anksčiau buvusias 42 miškų urėdijas pertvarkyti į 26 Valstybinių miškų urėdijos regioninius padalinius. Pirmą kartą apie konkursus buvo pranešta praėjusių metų kovo mėn. 12 d.  Po įvykusių atrankų birželio mėn. 1 d. buvo patvirtinti 16 regioninių padalinių vadovai ir netrukus paskelbta pakartotinė atranka likusioms 10 regioninių padalinių vadovų vietoms užimti.
   Šiuo metu 24-iuose iš visų 26-ių regioninių padalinių dirba nuolatiniai vadovai. Šilutės regioniniam padaliniui laikinai vadovauja Darius Baziliauskas, kuris taip pat yra Jurbarko regioninio padalinio vadovas, o Tauragės – laikinai vadovo pareigas einantis Edvardas Bielskis.
   „Regioninių padalinių vadovams keliame aukštus reikalavimus: jie privalo turėti gerus vadybinius įgūdžius, matyti ir suprasti įmonės viziją, gebėti spręsti sudėtingus iššūkius. Vadovaujant padalinio komandai, svarbu  mokėti motyvuoti, sutelkti darbuotojus bendram darbui, ieškoti naujų efektyvių būdų organizuoti įmonės veiklą. Rinkdamiesi vadovus likusiems dviem padaliniams sieksime atrasti ir pasirinkti pačius geriausius“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
   Kandidatuoti į regioninio padalinio vadovo pareigas gali asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą miškininkystės krypties išsilavinimą bei ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje. Be kitų reikalavimų, kandidatai privalo laikytis aukštų etikos normų, neturėti interesų konfliktų miškininkystės srityje ir atitikti nepriekaištingos reputacijos kriterijus.
   Visa informacija apie kandidatams keliamus reikalavimus, darbo pobūdį bei atrankos sąlygas skelbiama Valstybinių miškų urėdijos – https://www.vivmu.lt/lt/karjeros-galimybes – ir Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapiuose. Dokumentus konkursui kandidatai gali pateikti iki š. m. sausio 24 d. Tikimasi, kad naujuosius vadovus pavyks atrinkti iki gegužės 1 d.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų. Šiuo metu vienas pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – sėkmingai užbaigti valstybinių miškų valdymo konsolidaciją, apjungti įmonės padalinių bendrąsias administracines funkcijas, centralizuotai organizuoti medienos ruošą.
   Valstybinių miškų urėdija siekia tapti modernia, profesionalia, ekonomiškai stipria įmone, kurios valdymas grindžiamas šiuolaikiniais vadybos metodais ir pažangiomis technologijomis, kurios veikloje galioja aukščiausi skaidrumo ir viešumo standartai.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija