Įmonės procesų centralizavimas ir medienos rinkos stabilizacija užtikrino ženkliai geresnius rezultatus

Naujienos

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija per pirmąjį 2021 metų ketvirtį uždirbo 6,9 mln. eurų ikimokestinio pelno, kas yra 6,5 mln. eurų daugiau, lyginant su tuo pačiu periodu 2020 metais, kai įmonės finansiniam rezultatui didelę įtaką padarė medienos rinkos kainos krizė.

 

„Įmonės generuojamas pinigų srautas išlieka stabilus ir valdomas – tai bendras mūsų visos komandos rezultatas, pasiektas dirbant medienos rinkos neapibrėžtumo sąlygomis po 2019 metais rinką ištikusios ir užsitęsusios krizės. Turėjome greitai reaguoti ir priimti daug sprendimų efektyvinant įmonės veiklą, bet tuo pačiu vykdyti numatytas investicijas ir užtikrinti stabilumą darbuotojams. Nors dėl rekordiškai kritusių medienos kainų atrodė, kad rezultatas bus drastiškai prastesnis, sugebėjome pasiekti ženkliai geresnius rodiklius nei buvo numatyta“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

 

Be to, nepaisant rekordinio medienos kainos kritimo, kuris turi tiesioginę įtaką įmonės pajamoms, pernai įmonei pavyko uždirbti 27,1 mln. eurų normalizuoto pelno – 7,4 mln. eurų daugiau, nei 2019 metais.

 

Iš viso Valstybinių miškų urėdija į valstybės biudžetą pernai sumokėjo 48,3 mln. eurų, šiais metais valstybės biudžetą už 2020 metus dar papildys 3,7 mln. eurų pelno įmoka.

 

9,8 mln. eurų skirti įmonės specialiųjų įpareigojimų vykdymui, kuriuos įmonė atlieka savo lėšomis ir kurie nėra dotuojami iš valstybės biudžeto. Didžiausią šių išlaidų dalį sudaro veikla visų nuosavybės formų (įskaitant privačių) miškuose: priešgaisrinė miškų apsauga, miško kelių priežiūra, valstybinių miškų sanitarinė apsauga, rekreacinių objektų įrengimas ir priežiūra.

 

Nepaisant tų pačių Valstybinių miškų urėdijos miško atkūrimo darbų apimčių ir aukštos darbų kokybės, net ir brangstant žaliavoms ir darbo jėgai, urėdijų apjungimo ir procesų centralizavimo bei gerai apgalvotų investicijų efektas pradedamas jausti visose srityse, teigia V. Kaubrė. Įmonė ir toliau efektyvins veiklą ir sieks didinti grąžą valstybei. Atsižvelgiant į pokyčius, vykstančius įmonėje, ir į tai, kad medienos rinka stabilizavosi, šiais metais tikimasi dar geresnių rezultatų.

 

Pasak įmonės direktoriaus, siekiant geresnio rezultato ir įmonės veiklos efektyvumo, įmonė 2020 metais sąnaudas sumažino apie 4,5 proc.: teigiamą efektą davė viešųjų pirkimų centralizavimas, taip pat 12 proc. sumažintos administracinės sąnaudos, nors įmonei pavyko nuosekliai didinti darbuotojų atlygio fondą. Dar 6 mln. eurų, nemažinant darbų apimčių, Valstybinių miškų urėdija sutaupė atlikdama miško atkūrimo ir priežiūros darbus.

 

Įmonė pernai investavo 20,3 mln. eurų, o šiais metais investicijoms numatyta apie 56 mln. eurų. „Investicijos į medienos ruošos techniką, medelynų modernizavimą, techninės bazės ir darbo priemonių atnaujinimą, IT technologijas – būtinos, kad įmonė galėtų sparčiau judėti į priekį išlygindama skirtumus tarp regioninių padalinių, kurie buvo atsiradę dėl skirtingų jų finansinių pajėgumų dar iki reformos bei dirbti efektyviau“, – sakė V. Kaubrė.

 

Valstybinių miškų urėdijos finansų valdymo sudėtingumui įtaką daro ir įmonės regioninių padalinių, kurių yra net 26, skirtingos ūkininkavimo sąlygos, kurioms įtaką daro medynų struktūra ir nuo jos priklausomų medienos sortimentų bei regioninių medienos kainų skirtumai. Dėl šių veiksnių, atskirų regioninių padalinių vidutinė medienos pardavimo kaina skiriasi iki 30 proc.

 

Miškų sektoriuje Lietuvoje iš viso dirba apie 60 000 žmonių ir tai yra viena svarbiausių pramonės šakų Lietuvoje, o Valstybinių miškų urėdija – stabilias darbo apimtis jam užtikrinanti įmonė.