Valstybinių miškų urėdija kviečia įsigyti sodmenų 2021-iesiems: patarė, kaip sodinti

Naujienos

2020 metais VĮ Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkai įvertino ir patvirtino 256 (iš 264) miško želdinimo ir žėlimo projektus privačioje žemėje, kur planuojamas miško įveisimas. Projektuose pateikiamas detalus miško įveisimo priemonių planas, kuriame aprašoma, kokios medžių ar krūmų rūšys sodinamos, kiek sodmenų reikės miškui įveisti bei kokiais atstumais sodinti medelius, kaip bus ruošiama dirva, kokios reljefo ypatybės, kokių apsaugos priemonių reikės ir kt.

 

Kirtavietėse ir želdintinose miško aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo. Miškas laikomas atkurtu tada, kai želdinių ir žėlinių kokybė atitinka aplinkos ministro tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.

 

VMU kviečia privačių miškų savininkus susidaryti kelių metų miško sodmenų poreikio planus, kreiptis į VMU ir pasirašyti ilgalaikes miško sodmenų pirkimo pardavimo sutartis, tokiu atveju VMU galės tiksliau planuoti miško sodmenų išauginimo apimtis ir užtikrinti reikiamą privačių miško savininkų aprūpinimą reikiamais sodmenimis. Duomenys apie parduodamus miško sodmenis be išankstinių sutarčių atnaujinami kas savaitę ir skelbiami VMU internetinėje svetainėje. Parduodami pušies, eglės, ąžuolo, beržo bei juodalksnio sodmenys.

 

Kasmet urėdijos medelynuose miško atkūrimo sezonui užauginama apie 50 mln. vienetų sodmenų, iš jų apie 20 mln. vienetų miškams įveisti ir atkurti įsigyja privačių miškų savininkai bei užsienio pirkėjai. Sėklos, skirtos sodmenims išauginti, renkamos tik Lietuvos miško sėklinės bazės objektuose, įrašytuose į Genetinių miško medžių išteklių informacinę sistemą. Urėdija sėklų ruošą vykdo tik minėtuose objektuose.

 

Valstybinių miškų urėdijos specialistai mišką sodinti pataria tik kokybiškais miško sodmenimis, kurių galima įsigyti VMU medelynuose. Sodmenys bus išrūšiuoti, patrumpintomis ir apsaugotomis nuo išdžiūvimo šaknimis: medelynuose medelių šaknys mirkomos į specialius mišinius, apsaugančias jas nuo išdžiūvimo. Šaknys turi sudaryti ne mažiau kaip trečdalį antžeminės medelio masės.

 

Įsigytus sodmenis patariama vežti sudėtus į maišus ar pakuotes – tai padės apsaugoti augalo šaknis nuo išdžiūvimo. Sodmenis geriausia parsivežti sodinimo dieną. Parsivežus anksčiau, reikėtų prikasti pavėsyje, kad šaknys būtų po žeme ir, jei reikia, papildomai pridengti medelius eglės šakomis ar audeklu nuo tiesioginių saulės spindulių. Sodinimo duobutė turi būti ne mažesnio gylio nei sodinamo medelio šaknų ilgis, kad šaknys sodinant neužsilenktų. Medelius reikia sodinti ne giliau kaip iki šaknies kaklelio, aplink pasodintą medelį žemę reikia gerai suspausti, kad prie šaknų neliktų oro tarpų.

 

Valstybinių miškų urėdijos medelynuose kasmet auginama apie 95 mln. vienetų įvairaus amžiaus ir rūšių sodmenų. Tinkamos miškui veisti paprastosios pušies kasmet išauginama apie 12 mln., paprastosios eglės – 22 mln., juodalksnio 5 mln., karpotojo beržo – 5 mln., bei paprastojo ąžuolo – apie 3 mln. vienetų.