Valstybinių miškų urėdija kviečia rangovus konstruktyviam dialogui

Naujienos

   Išnagrinėjusi Miško darbų rangovų asociacijos (MDRA) susirinkimo, kuris įvyko balandžio 12 dieną Girionyse, rezoliuciją, VĮ Valstybinių miškų urėdija oficialiai pateikė savo atsakymus į rezoliucijoje  keliamus klausimus ir pateiktus pasiūlymus.
   Asociacija reikalauja Valstybinių miškų urėdijos neplėsti savo turimo medkirčių ir medvežių parko, atsisakyti smulkmeniškos kontrolės, uždrausti kainas žemiau objektyvios savikainos, pagrįsti maksimalias kainas, MDRA įtraukti į miško darbų konkursų sąlygų rengimo procesą, pirmenybę teikti vietinėms įmonėms ir pan.
   „Esame atsakingi už vieną didžiausių ir svarbiausių valstybės gamtinių išteklių – miško – priežiūrą ir plėtrą, tad darysime viską, ką numato įstatymai ir ką diktuoja atsakingo šeimininko interesai: dirbsime ekonomiškai, naudingai, atsakingai ir skaidriai. Tais klausimais, kuriais matysime, kad galime tobulinti įmonės veiklos procesus, kad jie leistų pagerinti ekonominius, ekologinius ir socialinius veiklos rodiklius,  kviesime partnerius ir rangovus dialogui ir diskusijai“, – sakė Marius Pulkauninkas, Valstybinių miškų urėdijos direktorius.
   Tarp MDRA pasiūlymų – ir atsisakyti smulkmeniškos veiklos kontrolės. Valstybinių miškų urėdijos vadovų nuostata – veiklos procesų kokybės kontrolė išliks svarbiu reikalavimu, organizuojant įmonės veiklą.
   „Reikalausime iš rangovų kokybiško ir efektyvaus darbo, kruopštaus sutartinių įsipareigojimų laikymosi, kad jie elgtųsi kaip socialiai atsakingos įmonės. Tokie reikalavimai jau dabar išdėstomi mūsų rangos sutartyse ir viešųjų pirkimų techninėse specifikacijose. Mes ir toliau stebėsime, kad jų būtų laikomasi“ – teigė M. Pulkauninkas.
   Reaguodama į siūlymą neplėsti savo medkirčių ir medvežių parko, Valstybinių miškų urėdija pažymi, kad valstybiniuose miškuose naudojama nuosava medienos ruošos technika leidžia daug operatyviau organizuoti medienos ruošą. Tai ypač svarbu įvykus stichinėms nelaimėms, kurios šalyje kartojasi vidutiniškai kas 4 metai, be to, tai skatina konkurenciją medienos ruošos paslaugų rinkoje. Šiuo metu planuojamas turimos miško kirtimo bei medienos traukimo technikos atnaujinimas. Naudota technika nusidėvėjo, o nauja technika įmonę pasieks tik kitais metais. Valstybinių miškų urėdija savo pajėgomis iškerta 25 proc. ir ištraukia 40 proc. visos parduodamos medienos.

Prisegta: Dėl miško rangovų asociacijos susirinkimo rezoliucijos

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija