Valstybinių miškų urėdija pasirašė kolektyvinę sutartį su profesinių sąjungų atstovybe

Naujienos

   Valstybinių miškų urėdija pasirašė kolektyvinę sutartį su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe. Sutartimi įtvirtinamos geresnės darbo sąlygos bei didesnės garantijos darbuotojams nei numatoma šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse. Visos finansinės ir nefinansinės naudos įmonės darbuotojams vertinamos daugiau kaip 1,8 mln. eurų per metus.
   Po pusmetį trukusių derybų, 2018 m. gruodžio 27 d. šalys pasirašė kolektyvinę sutartį 4 metų terminui. Sutartį pasirašė Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas ir Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkė Inga Ruginienė.
   „Nauja kolektyvinė sutartis atspindi tobulėjančią, atvirą ir skaidrią įmonę. Šia sutartimi užtikrinamas visų darbuotojų lygiateisiškumas ir geresnės jų darbo sąlygos. Valstybinių miškų urėdija – visoje šalyje veikianti įmonė, tad siekiame būti stabiliu ir patraukliu darbdaviu kiekviename Lietuvos regione. Kolektyvinėje sutartyje įtvirtinti susitarimai patvirtina tokią įmonės nuostatą“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
   Šių metų sausio 31 d. „Susitarimo dėl profesinių sąjungų jungtinės atstovybės“ pagrindu, didžioji dalis darbuotojams atstovavusių profsąjungų susijungė į vieną atstovybę ir su jos įgaliotais atstovais pradėtos diskusijos dėl naujos kolektyvinės sutarties sudarymo.
   „2018 m. pradžioje sujungus iki tol buvusias 42 atskiras urėdijas ir tuometį Miškotvarkos institutą į vieną įmonę – Valstybinių miškų urėdiją, organizacijos darbuotojams tuo metu atstovavo 39 skirtingos profsąjungos. Vertiname profesinių sąjungų atstovybę kaip itin svarbius partnerius ir džiaugiamės konstruktyviomis derybomis“, – sako M. Pulkauninkas.
   „Drauge, kaip lygiaverčiai partneriai, pusę metų diskutavome ir ieškojome kompromisų, kol susitarėme dėl sprendimų, geriausių abiem sutarties šalims. Kai kurios nuostatos, kurios buvo numatytos buvusių miškų urėdijų kolektyvinėse sutartyse, kėlė abejonių, tad jų teko atsisakyti – dalies jų neįtraukėme į naująją kolektyvinę sutartį“, – teigia Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininkė Inga Ruginienė.
   Kolektyvinėje sutartyje patikslintos darbo sutarties keitimo bei nutraukimo sąlygos, apmokėjimas už viršvalandžius ir didesnį darbo krūvį, darbuotojų sveikatos ir kritinių ligų atvejų draudimas, mokslo ir studijų atostogos. Sutartyje taip pat susitarta dėl tam tikrais atvejais darbuotojams skiriamų papildomų apmokamų atostogų dienų bei  išmokos dėl ypatingų asmeninių įvykių, tokių kaip vaiko gimimo ar artimo šeimos nario netektis.
   Su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe suderintos sutarties priede numatytas metinis premijų fondas, skirtas skatinti darbuotojus už ypatingus rezultatus bei darbus. Taip pat sutarta dėl įmonės pelno rezervo darbuotojų kultūriniams, sporto ir ugdymo tikslams, paskirstant Valstybinių miškų urėdijos praėjusių finansinių metų paskirstytiną pelną (nuostolį) Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.
   „Pasirašytoje kolektyvinėje sutartyje daugiausiai dėmesio skiriama darbo apmokėjimo principams. Džiaugiamės sėkmingai atstovaudami darbuotojų interesams ir svariai prisidėdami kuriant teisingą Valstybinių miškų urėdijos darbo užmokesčio sistemą. Dėsime visas pastangas, kad darbuotojai realiai pajaustų valstybinių miškų valdymo reformos metu žadėtą atlyginimų didėjimą“, – sako I. Ruginienė.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.
   Šiuo metu vienas pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – sėkmingai užbaigti valstybinių miškų valdymo konsolidaciją, apjungti įmonės padalinių bendrąsias administracines funkcijas, centralizuotai organizuoti medienos ruošą ir prekybą.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija