Valstybinių miškų urėdija sėkmingai valdo reformos iššūkius

Naujienos

   2018 m. pradėta įgyvendinti valstybinių miškų ūkio pertvarka, sukuriant naują įmonę – Valstybinių miškų urėdiją, skaičiuoja pirmųjų metų rezultatus. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai išliko stabilūs ir netgi viršijo lūkesčius. Tai rodo, kad pereinamuoju laikotarpiu Valstybinių miškų urėdija suvaldo reformos iššūkius ir sklandžiai organizuoja kasdienę veiklą, o pagrindinės įmonės ekonominės veiklos procesai veikia užtikrintai.
   Per 2018 metus, negalutiniais duomenimis, Valstybinių miškų urėdija pardavė apie 3,4 mln. kub. m. žaliavinės medinės, o pardavimo pajamos, lyginant su pernai, augo 14 proc. – iki 176 mln. eurų. Prognozuojama, kad 2018 metais, palyginti su pernai, Valstybinių miškų urėdija rinkliavų nuo žaliavinės medienos pardavimų valstybei sumokės 14 proc. daugiau – 25,6 mln. eurų. Įmonės veiklos sąnaudos, palyginti su praėjusiais metais, šiemet sumažėjo apie pusę milijono eurų.
   Šių metų pradžioje įvyko pirmasis valstybinių miškų sektorių valdančių įmonių reorganizacijos žingsnis: iki tol veikusios 42 atskiros urėdijos ir tuometis Miškotvarkos institutas apjungti į vieną įmonę. Nuo naujųjų metų įmonėje veiks 26 regioniniai padaliniai. Po sujungimo Valstybinių miškų urėdija tapo viena didžiausių valstybės įmonių Lietuvoje – joje iš viso dirba daugiau kaip 3 tūkst. darbuotojų.
   „Vienas didžiausių šiemet mūsų laukusių iššūkių – rasti vadovus bei specialistus, turinčius profesinių ir vadovavimo kompetencijų, reikiamų organizuojant didelės įmonės darbą. Džiaugiamės stipria regioninių padalinių vadovų komanda, turinčia aiškias vertybines ir moralines nuostatas, tikinčią įmonės idėjomis ir tikslais. Nuo kiekvieno iš mūsų, dirbančio šioje įmonėje, priklauso reformos sėkmė, ir mes drąsiai prisiimame šią atsakomybę“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
   Atsiklausiant darbuotojų, dalijantis nuomonėmis bei įžvalgomis su aktyviai įsitraukusia įmonės valdyba, per pusmetį buvo išgryninta naujosios bendrovės misija, vizija bei vertybės, parengtas veiklos strategijos 2018-2023 m. projektas. Daugiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių bendrovės darbuotojų vertina Valstybinių miškų urėdiją kaip sparčiai tobulėjančią įmonę, kurios viena didžiausių vertybių – skaidrumas. 
   „Valstybinių miškų urėdija dirba visoje Lietuvoje ir yra viena iš plačiausiai regionuose išsidėsčiusių įmonių. Siekiame tapti patraukliausiu stabiliu darbdaviu kiekviename regione, būti tokia įmone, kuria didžiuotųsi ir kiekvienas mūsų darbuotojas, ir visuomenė“, – teigia M. Pulkauninkas.
   Skaidri ir teisinga medienos apskaita, efektyvus medelynų veiklos valdymas, atsakingas ir skaidrus specialiosios technikos pirkimas, skaidrios viešųjų pirkimų procedūros, įmonės turto efektyvus valdymas ir veikloje nenaudojamo turto perdavimas Turto bankui – tai svarbiausios šių metų veiklos organizavimo temos. Per 2018 metus įmonė pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir kitomis teisėsaugos institucijomis, sustiprino veiklos kontrolės funkcijas.
   Iki 2019 m. sausio 1 dienos planuojama pasirašyti kolektyvinę sutartį su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe. Sutartimi įtvirtinamos geresnės darbo sąlygos bei didesnės garantijos darbuotojams – visos finansinės ir nefinansinės naudos įmonės darbuotojams vertinamos daugiau kaip 1,8 mln. eurų per metus. Nuo sausio, planuojama, įmonėje bus taikoma nauja Darbo užmokesčio sistema, užtikrinsianti vienodais principais grindžiamą darbo apmokėjimą visiems įmonės darbuotojams.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija

Unplash Inc. nuotrauka