Valstybinių miškų urėdija skelbia 2019 m. II pusmečio aukciono rezultatus

Naujienos

   Šių metų liepos 23 d. įvyko VĮ Valstybinių miškų urėdijos skelbtas 2019 m. II pusmečio žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų aukcionas pusmetinėms pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti. Aukcione parduota 76 proc. viso pasiūlyto žaliavinės medienos ir 74 proc. miško kirtimo liekanų kiekio. Lietuvos pirkėjai įsigijo 94 proc. šiame aukcione parduoto medienos kiekio.
   Įmonė didmeninę prekybą vykdo ir aukcionus organizuoja Elektroninėje medienos pardavimų sistemoje (EMPS), kurią administruoja valstybės valdoma UAB „Baltpool“.
   II š. m. pusmečio aukcione Valstybinių miškų urėdija siūlė įsigyti 682,1 tūkst. kub. m žaliavinės medienos ir 128,5 tūkst. kub. m miško kirtimo liekanų. Tai yra atitinkamai 14 proc. daugiau žaliavinės medienos ir 59 proc. daugiau miško kirtimo liekanų lyginant su 2019 m. I pusmečio aukcione pasiūlytais kiekiais. Aukcione pateikti 3986 pirkėjų pasiūlymai, iš viso varžėsi 196 medienos pirkėjai. Įvykusiame aukcione parduota 76 proc. viso pasiūlyto žaliavinės medienos ir 74 proc. miško kirtimo liekanų kiekio. Lietuvos pirkėjai įsigijo 94 proc. šiame aukcione parduoto medienos kiekio.
   Labiausiai paklausūs aukcione buvo pjautinieji rąstai – jų parduota 98,5 proc. pasiūlyto kiekio. Lyginant su 2019 m. I pusmečio aukcionu, II pusmečio aukcione pušies, eglės ir uosio pjautinųjų rąstų pardavimo kaina buvo mažesnė atitinkamai 14, 12 ir 7 proc. Beržo pjautinieji rąstai parduoti 29 proc. pigiau negu I pusmečio aukcione. 97 proc. pjautinųjų rąstų įsigijo Lietuvos pirkėjai.
   Pusmetiniame aukcione parduoti visi pasiūlyti tarrąsčiai, šiuos sortimentus pirkėjai įsigijo 22 proc. pigiau negu I pusmečio aukcione, visą šią medieną nupirko Lietuvos pirkėjai.
   Spygliuočių popierrąsčiai – sortimentai, kurie nėra perdirbami Lietuvoje ir didžiąja dalimi yra eksportuojami. Jų paklausa ir kaina priklauso nuo užsienio rinkos. Net ir turėdami galimybę įsigyti šiuos sortimentus 40 proc. pigiau negu 2019 m. I pusmečio aukcione, pirkėjai nupirko tik 12 proc. pušies ir eglės popierrąsčių.
   Žaliavos biokuro gamybai, miško kirtimo liekanų, pasiūla šiame aukcione taip pat viršijo paklausą. Biokuro gamintojai nupirko 74 proc. šios žaliavos pasiūlytų kiekių. Malkinės medienos parduota 77 proc. siūlomo kiekio. Malkų kaina, lyginant su 2019 m. I pusmečio aukciono kaina, sumažėjo beveik 29 proc.
   Artimiausiu metu Valstybinių miškų urėdija skelbs pusmetinį pakartotinį aukcioną, kuriame neparduotus atitinkamų žaliavinės medienos sortimentų ir miško kirtimo liekanų kiekius bus siūloma įsigyti už mažesnę kainą.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos inf.