Valstybinių miškų urėdija skelbia papildomas atrankas padalinių vadovų pareigoms užimti

Naujienos

   VĮ Valstybinių miškų urėdija š. m. birželio 6-ąją paskelbė naujas atrankas regioninių padalinių vadovų pareigoms užimti. Šiuo metu ieškoma vadovų dešimčiai regioninių padalinių: Dubravos, Joniškio, Kretingos, Mažeikių, Prienų, Šakių, Šalčininkų, Šilutės, Tauragės ir Trakų.
   „Padalinių vadovų pareigoms ieškome žmonių, turinčių ne tik reikiamas kompetencijas – norime, kad sutaptų ir mūsų vizijos bei vertybinės nuostatos. Šiuo metu vykdomos valstybinių miškų ūkio reformos sėkmė priklausys nuo čia dirbančių žmonių, todėl regioninių padalinių vadovų laukia daug darbų ir iššūkių“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
   Kandidatuoti į regioninio padalinio vadovo pareigas gali asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą bei ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje. Be kitų reikalavimų, kandidatai privalo laikytis aukštų etikos normų, neturėti interesų konfliktų miškininkystės srityje ir atitikti nepriekaištingos reputacijos kriterijus. Visa informacija apie kandidatams keliamus reikalavimus, darbo pobūdį bei atrankos sąlygas skelbiama Valstybinių miškų urėdijos interneto tinklalapyje http://www.vivmu.lt/lt/karjeros-galimybes/. Kandidatų CV Valstybinių miškų urėdija lauks iki š. m. birželio 20 d.
   Padalinių vadovų paieška paskelbta reorganizuojant valstybinių miškų ūkį, kai nuspręsta anksčiau buvusias 42 miškų urėdijas pertvarkyti į 26 Valstybinių miškų urėdijos regioninius padalinius. Valstybinių miškų urėdijos valdyba tokį sprendimą priėmė š. m. sausio 23 d. „Padalinių skaičius sumažintas įgyvendinant vieną pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – optimizuoti administracines funkcijas bei centralizuotai organizuoti medienos ruošą, taip užkertant kelią galimam piktnaudžiavimui ir geriau išnaudojant turimus resursus“, – sako M. Pulkauninkas.
   Padalinių konsolidacija vyko prijungiant mažesnius padalinius prie didesnių, o Vilniaus padalinys padalintas į dvi teritorijas, kurios priskirtos Nemenčinės ir Šalčininkų teritoriniams padaliniams. Girininkijų skaičius liks nepakitęs – 337.
   Kaip skelbta, 16 regioninių padalinių vadovai jau išrinkti ir š. m. birželio 1 d. pradėjo darbą. Tarp atrinktų vadovų – keturi ir iki šiol vadovavo regioniniams padaliniams: buvusi Utenos miškų urėdijos urėdė Aurelija Kaupienė nuo šiol vadovauja Ignalinos padaliniui, anksčiau Mažeikių miškų urėdijai vadovavęs Gintaras Nemunis eina Radviliškio padalinio vadovo pareigas, Varėnos miškų urėdijos urėdu dirbęs Tomas Bazevičius toliau vadovauja Varėnos padaliniui, o Druskininkų miškų urėdijai vadovavęs Zenonas Naujokas dirba Veisiejų padalinio vadovu.
   Vienintelė iš konkursą laimėjusių kandidatų Aleksandro Stulginskio universiteto doktorantė Monika Sirgėdienė anksčiau nedirbo miško priežiūros sistemoje. Ji nuo birželio 11 d. vadovaus Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioniniam padaliniui. Kiti išrinkti vadovai: Biržų padalinio vadovas Alvidas Kurklietis, Jurbarko padalinio – Darius Baziliauskas, Kazlų Rūdos – Rūta Varnagirienė, Rokiškio – Kęstutis Skvarnavičius, Kuršėnų – Giedrius Tamošiūnas, Nemenčinės – Viktorija Anikevičienė, Panevėžio – Giedrius Bronušas, Raseinių – Gintaras Červokas, Telšių – Romualdas Zebčiukas, Švenčionėlių –  Giedrius Grincevičius, o Ukmergės – Virginijus Šalčiūnas.
   Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą, kuri apima miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais. Valstybinių miškų urėdijos visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o miškų urėdija turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikėjimo teisėmis. 
   Valstybinių miškų urėdija siekia tapti modernia, profesionalia, ekonomiškai stipria įmone, kurios valdymas grindžiamas šiuolaikiniais vadybos metodais ir pažangiomis technologijomis, kurios veikloje galioja aukščiausi skaidrumo ir viešumo standartai.
   2017 m. sausio 1 d. miško žemės plotas Lietuvoje buvo 2189,6 tūkst. ha ir užėmė 33,5 proc. šalies teritorijos, iš jų maždaug pusė yra valstybiniai miškai. Nuo 2003 m. sausio 1 d. bendras miškų plotas padidėjo 144,3 tūkst. ha, o šalies miškingumas – 2,2 proc. Didžiąją dalį miškų sudaro spygliuočių medynai, užimantys 1145,1 tūkst. ha plotą ir sudarantys 55,6 proc. medynų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija