Valstybinių miškų urėdija su Kulautuvos bendruomene tariasi dėl miško tvarkymo darbų

Naujienos

   VĮ Valstybinių miškų urėdija su Kulautuvos bendruomene sutarė Kulautuvos miško tvarkymo darbus pradėti tik detaliai juos aptarusi su miestelio gyventojais. Praėjusią savaitę įvykusiame susitikime įmonės atstovai bendruomenei papasakojo apie numatomus sanitarinius ir ugdomuosius miško kirtimus, šią savaitę buvo aprodyti miško plotai, kuriuose vyks darbai, jau suplanuotos ir bendros miško tvarkymo talkos.
   „Kulautuvos bendruomenė yra pilietiška ir aktyviai domisi, kas vyksta jų aplinkoje. Prieš porą dienų su grupe žmonių buvome miške, apžiūrėjome kirtimui pažymėtus medžius ir planuojamus retinti miško plotus“, – sako Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio vadovas Mindaugas Petkevičius.
   Kulautuvos miškas yra rekreacinis miškas, kurio bendras plotas sudaro 646 hektarus. Iki šių metų pabaigos pagal patvirtintus vidinės miškotvarkos projektus šiame miške suplanuoti atrankinis sanitarinis ir ugdomasis kirtimai. Atrankiniu sanitariniu kirtimu planuojama iškirsti  90 kubinių metrų sausuolių ar pažeistų medžių; ugdomuoju kirtimu nebrandžiame medyne – 21 kubinį metrą.
   „Kad miškas būtų gražus, patogus ir saugus pasivaikščiojimams, turime pašalinti vėjovartas, vėjolaužas, pažeistus, džiūstančius medžius ir sausuolius. Tokių medžių pažymėjome 62, įskaitant pavojingus medžius prie kelių ir miško keliukų. Kulautuvos rekreaciniame miške yra nemažai jauno dar tik besiformuojančio miško – ten reikalingi ugdomieji kirtimai norint pašalinti menkaverčius medžius ir sudaryti sąlygas augti gražiems medžiams. Iš suplanuotų dviejų šiais metais bus vykdomas vienas ugdomasis kirtimas“, – pasakoja Mindaugas Petkevičius.
   Miško kirtimo ir medienos išvežimo darbus Valstybinių miškų urėdija Kulautuvos miške atlieka etapais ir tik rudens – žiemos sezono metu: nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. rekreaciniame miške poilsiavimo sezono metu kirtimai nevykdomi.
   „Kirtimo darbus planuojame spalio-gruodžio mėnesiais. Kada vyks miško ištraukimo ir išvežimo darbai priklausys nuo oro sąlygų. Šiame miške ištraukimo darbams naudojame pačią lengviausią techniką, bet jei šilta ir šlapia žiema, ji vis tiek palieka žymes miško paklotėje. Kulautuvos gyventojai pasisiūlė rankomis išnešti nukirstus medžius iš miško. Tai graži ir pilietiška iniciatyva, būtinai pakviesime juos į talką“, – apie susitarimą kartu dirbti pasakoja Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio vadovas Mindaugas Petkevičius.
   Pirmoji bendra Kulautuvos gyventojų, seniūnijos ir Valstybinių miškų urėdijos miško tvarkymo talka suplanuota š. m. spalio mėn. 1 d., pirmadienį – iš miško bus išgabenamos šakos. Susitikimus su bendruomene ir miško apžiūras prieš numatomus darbus numatoma rengti periodiškai.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų. Šiuo metu vienas pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – sėkmingai užbaigti valstybinių miškų valdymo konsolidaciją, apjungti įmonės padalinių bendrąsias administracines funkcijas, centralizuotai organizuoti medienos ruošą.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija

VMU archyvo nuotr.