Valstybinių miškų urėdija Turto bankui perdavė rekordinį kiekį nenaudojamo nekilnojamojo turto

Naujienos

Valstybinių miškų urėdija tapo rekordininke pagal Turto bankui perduotą nereikalingą ir nenaudojamą nekilnojamąjį turtą.

 

Iš viso Valstybinių miškų urėdija nuo 2018 metų, kai buvo įkurta įsteigus naują įmonę, apjungusią 42 skirtingas urėdijas ir Miškotvarkos institutą, Turto bankui jau perdavė net 569 veiklai nereikalingus pastatus, užimančius daugiau nei 32 000 kvadratinių metrų ploto. Į šį skaičių įeina gyvenamosios, administracinės, ūkinės ir kitos paskirties nekilnojamasis turtas. Skaičiuojama, kad Valstybinių miškų urėdija jau perdavė penktadalį savo balanse esančio ir patikėjimo teise valdomo turto. Jeigu 2018 metais Turto bankui buvo perduoti 162 objektai, tai šiai dienai šis skaičius padidėjo 1,5 karto – šiais metais perduoti jau 249 objektai.

 

„Esame didžiausias valstybės turto valdytojas Lietuvoje, ir nors turto dar valdome daug, jo perdavimas Turto bankui įgauna pagreitį. Mūsų pagrindinis tikslas – kuo greičiau ir sklandžiau centralizuotam valdymui perduoti mūsų nenaudojamą nekilnojamąjį turtą. Nuolat vertiname turimus objektus ir pasiliekame tik tuos, kurie reikalingi mūsų veiklai bei gali būti efektyviai valdomi ir reikalingi ateityje“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

 

Pasak jo, po įmonės įsteigimo visas turtas, perėjęs patikėjimo teise naujai įmonei, pradėtas inventorizuoti ir vertinti: palikti tik tie objektai, kurie reikalingi veiklai ir gali būti efektyviai naudojami, darbuotojai perkelti į naujesnes, suremontuotas patalpas, atsisakant senų, reikalaujančių didesnių išlaikymo kaštų.

 

„Esame viena didžiausių regioninių įmonių Lietuvoje, atsakingai žiūrinti ir į valstybės keliamus lūkesčius regionų politikai, todėl vertiname ir pasiliekame turtą, kuris gali būti skiriamas mūsų darbuotojams, dirbantiems regionuose arba tiems, kuriuos galime pritraukti dirbti į regioninius padalinius visoje Lietuvoje, suteikdami jiems gyvenamąjį būstą. Todėl turtą vertiname ne tik per efektyvumo, bet ir atsakingo darbdavio perspektyvą“, – sakė V. Kaubrė.

 

Vertindama patikėjimo teise jai perduotą turtą, Valstybinių miškų urėdija susidūrė su dokumentų rengimo problemomis, kurios lėtina nekilnojamojo turto perdavimo Turto bankui procesą, kadangi, kaip paaiškėjo, ne visas turtas, perėjęs iš atskirų urėdijų, buvo tinkamai dokumentuotas, tarp turto – ir daug neregistruotų objektų.

 

„Akivaizdu, kad skirtingose urėdijose buvo tvarkomasi skirtingai ir ne visur viskas dokumentuota, todėl perimdami urėdijų valdytą nekilnojamąjį turtą kartu perėmėme ir daug teisinių problemų, kurias turime išspręsti prieš perduodami turtą Turto bankui – ir tai reikalauja daug žmogiškųjų resursų ir laiko“, – sakė V. Kaubrė.