Valstybinių miškų urėdija Turto bankui perduos dar 80 pastatų ir statinių

Naujienos

   VĮ Valstybinių miškų urėdija pagal praėjusiais metais priimtus Vyriausybės nutarimus VĮ Turto bankui jau perdavė 175 nekilnojamojo turto objektus, įvairios paskirties pastatus ir statinius, tarp kurių – 14 gyvenamųjų namų, 21 butas bei Palangoje esantys poilsio namai. Dar 80 jų įpareigota perduoti pagal š. m. sausį Vyriausybės priimtą nutarimą. Tikėtina, kad tokių pastatų ir statinių Turto bankui bus perduota dar daugiau.
Vykdant Valstybinių miškų valdymo reorganizaciją, atrasta nemažai nekilnojamojo turto, kuris nenaudojamas pagal tiesiogines funkcijas. Kai kurie administracinės paskirties pastatai atsilaisvino apjungiant ar reformuojant teritorinius padalinius.
„Pagal naująjį Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimą, kuris įsigaliojo nuo š. m. sausio 16 dienos, Valstybinių miškų urėdija taip pat perduos Turto bankui dalį tiesioginių funkcijų vykdymui nereikalingo turto. Suskaičiavome, kad preliminariai perduosime dar apie 80 įvairios paskirties pastatų ir statinių, tarp kurių – 12 gyvenamųjų namų bei 9 butai, administracinės patalpos, 2 poilsio pastatai bei pirtis.  Atsisakiusi šio turto, urėdija veikia dar efektyviau – visiems tiems nebenaudojamiems arba ne pagal tiesiogines mūsų funkcijas naudotiems turto objektams prižiūrėti ir išlaikyti reikia finansinių ir žmogiškųjų resursų“, sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
Didžioji perduodamų ar pernai jau perduotų pastatų dalis – gyvenamieji namai su priklausiniais: ūkiniais pastatais, garažais, pirtimis, lauko virtuvėmis ir pan. Dalyje namų ir butų tuo metu pagal nuomos sutartis gyvena žmonės, tad Turto bankui šie pastatai perduodami su nuomos sutartimis.
Tolesnį visų nekilnojamojo turto objektų likimą spręs Turto banko specialistai – dalis, tikėtina, bus parduota aukcione, dalis pritaikyta kitiems valstybės poreikiams.
Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija