Valstybinių miškų urėdijoje su privačiais miško darbų rangovais aptarti miško ruošos darbų klausimai

Naujienos

Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė, pavaduotoja medienos ruošai ir prekybai Ramunė Petkevičienė, direktoriaus pavaduotojas miškininkystei Mindaugas Petkevičius susitiko su Miško darbų rangovų asociacijos vadovu Audriumi Radvilavičiumi ir miško darbų rangovais bei aptarė urėdijai ir rangovams svarbius klausimus dėl medienos priėmimo terminų, medienos apskaitos bei atliktų darbų apmokėjimo įkainių.

 

„Valstybinių miškų urėdija savo pajėgumais atlieka apie 25 proc. miško ruošos darbų, likusias miško kirtimo ir pagamintos žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų bei miškininkystės paslaugų apimtis sudaro paslaugos, perkamos iš privačių medienos ruošos rangovų, todėl privatūs rangovai – svarbūs urėdijos partneriai. Reguliariai organizuojame pasitarimus, diskutuojame, norime išgirsti rangovų pastebėjimus, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, tobulinti veiklos procesus“, – sakė V. Kaubrė.

 

Vadovaujantis sudarytų Medienos ruošos paslaugų teikimo sutarčių nuostatomis, šiais metais jau vyko sutarčių įkainių perskaičiavimai – įkainiai už rangos darbus atskiruose Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose didėjo nuo 2 iki 8 procentų. Pasak urėdijos vadovo, įmonė įvertins keliamus klausimus dėl medienos priėmimo terminų, taip pat bus ir toliau tobulinamos  bendradarbiavimo sąlygos.

 

Susitikime taip pat diskutuota apie miškininkystės darbų vykdymą, kylančias problemas. Miško darbų rangovų asociacijos atstovai pažadėjo pateikti savo siūlymus atliktų darbų apmokėjimo įkainių peržiūrai.

 

„Susitikime išsakytos abiejų pusių pozicijos, sutarta, kad teiksime pasiūlymus dėl medkirčių matavimo sertifikavimo, derinsime žingsnius dėl glaudumo koeficiento taikymo ir toliau bendradarbiausime bei laikysimės tarpusavio dialogo ieškodami geriausių sprendimų„ – sakė A. Radvilavičius.