Varėnos regioninio padalinio 2021 m. planuojamų kirsti miško sklypų sąrašas

Kv. Nr. Sklypo Nr. Plotas, ha Kirtimo rūšis
1 2 0,2 Plynasis pagrindinis miško kirtimas
2 14 0,9 Plynasis pagrindinis miško kirtimas
2 16 3,9 Plynasis pagrindinis miško kirtimas
3 10 0,3 Plynasis pagrindinis miško kirtimas
9 15 1,8 Plynasis pagrindinis miško kirtimas
38 6 1,6 Plynasis pagrindinis miško kirtimas