VĮ Valstybinių miškų urėdija pasiruošusi rimtam darbui

Naujienos

Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu ir siekiant tinkamai atlikti nepertraukiamus miškų ūkio darbus urėdijose tą pačią dieną  Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Laimonas Čiakas ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos laikinasis vadovas Valdas Kaubrė pasirašė perdavimo-priėmimo aktą, kuriuo Valstybinių miškų urėdijai buvo perduoti 42 miškų urėdijų patikėjimo teise valdyti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai. Taip pat buvo patvirtinti Valstybinių miškų urėdijos 42 regioniniai padaliniai, paskirti jų laikini viršininkai.

Esant bet kokioms aplinkybėms miškininkams  svarbiausia yra laiku atlikti miško darbus. Įvertinant tai, užtikrintas sklandus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, Valstybinė miškų tarnyba sėkmingai atnaujino  leidimų kirsti mišką išdavimą. Suderinti ir stabilizuoti esminiai procesai, susiję su medienos ruoša ir prekyba, todėl medienos tiekimas pirkėjams sėkmingai vykdomas.

Sprendžiamas vienas prioritetinių uždavinių – analizuojama turimų informacinių technologijų situacija, diskutuojama apie naujų diegimą, kas labai palengvintų Valstybinių miškų urėdijos kasdienį darbą.

Formuojama centrinė administracija, į kolektyvą įsilieja vis daugiau pozityviai nusiteikusių darbuotojų. Siekiame būti įmone, atvira ir artima tiek vidaus sistemos darbuotojams, tiek išoriniams klientams. Mums labai svarbi valstybinių miškininkų patirtis, jų požiūris, pasiūlymai, nes kokybiškas bendradarbiavimas galimas tik dalyvaujant dviem pusėms ir sulaukiant grįžtamojo ryšio.

Dirbdami komandoje operatyviai sprendžiame visus teisinius ir praktinius klausimus, susijusius su įmonės turto inventorizavimu ir perregistravimu, sklandžiu medienos ruošos, prekybos mediena ir įvairių kitų miško darbų vykdymo organizavimu bei savalaikio atlikimo užtikrinimu, palaipsniui pereinant prie tam tikrų funkcijų tobulinimo, optimizavimo, o kai kurių  iš jų centralizavimo. Tikimės sklandžiai užbaigti  visus numatytus šiuo pereinamuoju laikotarpiu darbus, išsaugant miškų ūkio specialistų potencialą, sudarant būtinas prielaidas VĮ Valstybinių miškų urėdijos sėkmingam funkcionavimui, savalaikiam visų miškininkystės darbų atlikimui, sutartinių įsipareigojimų mūsų klientams įvykdymui.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija