VĮ Valstybinių miškų urėdijos atlyginimo politika

Siekiant užtikrinti, kad tas pačias pareigas užimantys darbuotojai gautų vienodą darbo užmokestį, turėti vieningą darbo užmokesčio reglamentavimą, užtikrinti darbo apmokėjimo teisingumą, motyvuoti darbuotojus prisidėti prie Įmonės tikslų įgyvendinimo, VĮ VMU sukurta bei su Profesinių sąjungų jungtine atstovybe suderinta Darbo užmokesčio sistema.

Įmonė nuolat stebi darbo užmokesčio rinką ir kasmet dalyvauja Korn Ferry tyrime. Siekiama, kad VĮ Valstybinių miškų urėdija taptų patraukliu darbdaviu ne tik jauniems specialistams, bet nepakeičiamu esamiems darbuotojams.

  • Pagal sistemą visos pareigybės yra priskiriamos tam tikram pareigybės lygiui (lygis priklauso nuo pareigybei reikalingų žinių, problemų sprendimo sudėtingumo lygio ir atsakomybės srities), nuo kurio priklauso bazinio darbo užmokesčio dydis. Jis taikomas visiems tos pareigybės darbuotojams neatsižvelgiant į geografinę padėtį Lietuvoje, darbuotojo patirtį ar gamtines darbo sąlygas.
  • Siekiant skatinti darbuotojus tobulintis ir siekti karjeros, prie bazinio darbo užmokesčio, atsižvelgiant į kompetenciją, yra nustatoma individuali darbo užmokesčio dalis. Ši dalis yra nustatoma kiekvienam darbuotojui asmeniškai, atsižvelgiant į jo darbo patirtį, žinias, įgūdžius ir gebėjimus tinkamai atlikti darbą.
  • Įmonės regioniniai padaliniai yra skirtingo dydžio ir vykdo skirtingos apimties gamybos darbus, todėl prie bazinio darbo užmokesčio gali būti skiriama individuali darbo užmokesčio dalis už regioninio padalinio veiklos apimtis ir ypatumus. Ši dalis yra skiriama tam tikrai konkretaus regioninio padalinio darbuotojų grupei.

Visi trys minėti dydžiai sudaro konkretaus darbuotojo pastovųjį darbo užmokestį.

  • Prie pastovaus darbo užmokesčio darbuotojui gali būti skiriama kintamoji darbo užmokesčio dalis, kuri skaičiuojama nuo bazinio darbo užmokesčio ir priklauso nuo darbuotojo asmeninių veiklos rezultatų, konkretaus regioninio padalinio veiklos rezultatų ir nuo visos Įmonės veiklos rezultatų. Jeigu kintamoji darbo užmokesčio dalis yra skiriama, ji mokama kartą metuose.
  • Už darbą poilsio dieną, švenčių dieną, darbą naktį bei viršvalandinį darbą yra mokamos priemokos LR DK nustatyta tvarka. Darbuotojui taip pat gali būti skiriama priemoka už ypatingai gerus veiklos rezultatus ar išskirtinius pasiekimus, siūlomas naujoves darbdavio veiklai gerinti ir priemones turtui ir lėšoms efektyviai panaudoti.

Įmonėje dirbantiems darbininkams, kuriems atlygis, priklausomai nuo darbų pobūdžio, gali būti mokamas arba pastovus arba apskaičiuojamas pagal vienetinį (tarifinį) įkainį.