VĮ Valstybinių miškų urėdijos Marijampolės regioniniame padalinyje prie Jurgežerių tvenkinio įrengta poilsiavietė ir atliktas vienkartinis jaunuolynų (iki 20 m.) ugdymas

Naujienos

   VĮ Valstybinių miškų urėdijos Marijampolės regioniniame padalinyje prie Jurgežerių tvenkinio Kalvarijos girininkijoje Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jurgežerių k. įrengta poilsiavietė ir pabaigtas vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas.
   Projektas įgyvendintas pasinaudojant ES parama, dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srityje „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.
   Projekto įgyvendinimo metu Kalvarijos savivaldybės teritorijoje prie Jurgežerių tvenkinio įrengta poilsiavietė pritaikyta visuomenės poreikiams, laisvalaikio praleidimui ir rekreacijai. Tokiais projektais didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė, skatinamas ekosistemų atkūrimas bei priežiūra. Siekiant padidinti medynų produktyvumą, formuoti tikslinę medynų rūšinę sudėtį, išauginti socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu vertingus miškus, vadovaujantis miškotvarkos projektu jaunuolynuose iki 20 metų amžiaus atliktas vienkartinis jaunuolynų ugdymas.

Projekto vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Marijampolės regioninis padalinys.