Žaliavinė mediena 2019 m. pirmajam pusmečiui aukcione nupirkta beveik 8 proc. brangiau

Naujienos

   Šių metų gruodžio 4 d. baigėsi Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos skelbtas žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų aukcionas pusmetinėms pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti. Aukcione parduota 99,8 proc. viso pasiūlyto medienos kiekio. 2019-ųjų I pusmečio žaliavinė mediena parduota 7,8 proc. brangiau, lyginant su šių metų II pusmečio vidutine žaliavinės medienos pardavimo kaina. Tai patvirtina ne tik stabilų kokybiškos medienos poreikį iš Valstybinių miškų urėdijos, bet ir pridėtinę vertę visai šalies ekonomikai.
„Vyko tikrai aktyvi medienos pirkėjų konkurencija – daugiausiai medienos pirkimo sutarčių 2019 m. I pusmečiui bus pasirašyta su aukcione dalyvavusiomis Lietuvos įmonėmis. Tuo galime tik pasidžiaugti: vietiniai perdirbėjai aprūpinami kokybiška medienos žaliava, gausiau papildomas valstybės biudžetas, sukuriama daugiau pridėtinės vertės šalyje ir tuo pačiu stabiliai užtikrinamos darbo vietos regionuose“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.
Pusmetinis aukcionas buvo vykdomas jau ne 42, o 26 regioniniuose padaliniuose, todėl galima buvo pasiūlyti pirkėjams didesnius atitinkamų sortimentų kiekius tam tikrame padalinyje.
Elektroninėje medienos pardavimų sistemoje Valstybinė miškų urėdija pasiūlė įsigyti 678 tūkstančių kub. m. medienos (žaliavinės medienos – 597 tūkst. kub. m., miško kirtimo liekanų – 81 tūkst. kub. m.), t.y. 112,6 tūkst. kub. m. daugiau negu praėjusiame aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti.
Aukcione buvo pateikti 1422 pirkėjų pasiūlymai, iš viso varžėsi 244 medienos pirkėjai. Paklausūs buvo visi žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekanos. Medienos pirkėjai aukcione įsigijo 99,8 proc. pasiūlytos parduoti medienos (žaliavinės medienos nupirkta – 99,8 proc., liko neparduota 1,0 tūkst. kub. m., o kirtimo liekanų nupirkta – 99,2 proc., liko neparduota – 0,6 tūkst. kub. m.). Per 10 darbo dienų aukcioną laimėję pirkėjai su 26 Valstybinių miškų urėdijos regioniniais padaliniais pasirašys pirkimo–pardavimo sutartis.
Vidutinė žaliavinės medienos pardavimo kaina, lyginant su šių metų II pusmečio vidutine žaliavinės medienos pardavimo kaina, padidėjo 4,1 Eur/kub. m., t.y. 7,8 proc., o vidutinė miško kirtimo liekanų pardavimo kaina padidėjo1,7 Eur/kub. m., t.y. 10,4 proc. Toks kainos pokytis rodo, kad vyko aktyvi medienos pirkėjų konkurencija.
26 Valstybinių miškų urėdijos regioniniai padaliniai toliau vykdys visas anksčiau pasirašytas ilgalaikes sutartis, kurių kaina 2019 m. I pusmečiui bus patikslinta pagal aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti susiformavusias atitinkamų sortimentų vidutines svertines kainas.
Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.
Šiuo metu vienas pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – sėkmingai užbaigti valstybinių miškų valdymo konsolidaciją, apjungti įmonės padalinių bendrąsias administracines funkcijas, centralizuotai organizuoti medienos ruošą.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija

VMU archyvo nuotr.