Perkama žemė naujiems miškams įveisti

   VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniai padaliniai organizuoja žemės, skirtos naujiems miškams įveisti, pirkimo procedūras. Įsigytoje žemėje numatoma įveisti naujus miškus, tokiu būdu padidinant šalies miškingumą, ir juose vykdyti kompleksinę miškų ūkio veiklą.

 

   Perkant žemę, vadovaujamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Detalias pirkimo procedūras reglamentuoja regioninių padalinių vadovų patvirtinti Žemės, skirtos naujiems miškams įveisti, pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašai. Skelbimai apie žemės pirkimą skelbiami ir pirkimo procedūros vykdomos kiekvieną metų ketvirtį.

 

Pagrindiniai reikalavimai perkamai žemei:

   – perkamas privačios žemės sklypas turi būti suformuotas atlikus jo kadastrinius matavimus;

   – jeigu privačios žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės mišku, kurį patikėjimo teise valdo perkančioji organizacija, jis turi būti ne mažesnis kaip 1 ha ploto;

   – jeigu privačios žemės sklypas nesiriboja su valstybinės reikšmės mišku, kurį patikėjimo teise valdo perkančioji organizacija, jis turi būti ne mažesnis kaip 3 ha ploto;

   – prie privačios žemės sklypo turi būti fiziškai įmanoma privažiuoti bendrojo naudojimo keliu arba naudojantis sklypui nustatytu kelio servitutu;

   – privačios žemės sklype turi būti leidžiama ir galima įveisti mišką;

   – jeigu privačios žemės sklype yra neželdintinų plotų, jie turi sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. bendro privačios žemės sklypo ploto;

   – jeigu privačios žemės sklype yra mišku apaugusios žemės, ji turi sudaryti ne daugiau kaip 50 proc. bendro privačios žemės sklypo ploto.

 

   Žemės sklypą siūlantis parduoti kandidatas turi pateikti 1 ha vidutinę pradinę kainą ir viso privačios žemės sklypo ploto bendrą pradinę kainą eurais. Pasiūlymai vertinami ir pasiūlymų eilė sudaroma pagal parduodamo privačios žemės sklypo 1 ha mažiausios kainos kriterijų. Vieno pirkimo metu numatoma įsigyti vieną privačios žemės sklypą. Privačios žemės sklypo įsigijimo valstybės nuosavybėn kaina negali daugiau kaip 10 procentų viršyti rinkos vertės, nustatytos atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

 

   Žemės, skirtos naujiems miškams įveisti, pirkimo dokumentus galima rasti čia.